Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

P1 Yetki Belgesi

P türü yetki belgesi, ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

P1 Yetki Belgesi: P1 yetki belgesi, il içi dağıtım işletmeciliği yapacaklara verilir.

P2 Yetki Belgesi: P2 yetki belgesi yurt içi dağıtım işletmeciliği yapacaklara verilir.

P1 YETKİ BELGESİ NEDİR?

P1 yetki belgesi ticari amaçla il içi dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir.

P1 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır. Gerekli şartları sağlayabilen firmalar yine gerekli evrakları hazırlayıp Bakanlığa sunarak başvuru yaparlar. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Bakanlığın sizin adınıza açacağı hesap numarasına belge harcı nakit olarak yatırıldıktan sonra belgenizi alabilir.

P1 yetki belgesi için başvuranların, iki tekerlekli olanlar dahil ticari ve hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 5 adet taşıta sahip olmaları gerekir. P1 yetki belgesine kaydedilecek araçlar 20 yaşından büyük olamaz. Başvuranların en az 5 adet dağıtım elemanı bulundurmaları şarttır. Ayrıca 12.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır. Başvuranların merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 metrekarelik araçların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekir.

P1 yetki belgesi, il içi dağıtım işletmeciliği yapacaklara verilir.

P1 yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. Her 5 yılın sonunda yenilenmesi gerekir. Bu süre aşıldığı halde yenilenmeyen yetki belgesi iptal olur.

P1 yetki belgesi yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden Bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler. Belge yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

P1 yetki belgesi alabilmek için ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş iki tekerlekliler dahil özmal en az 5 taşıta sahip olunmalıdır.

Kiralık araç çalıştırılamaz.

Asgari kapasite ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olamaz.

Bu belgeye iki tekerlekli motorlu araçlarda kaydedilebilir.

Unvan varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

P1 yetki belgesi, ticari amaçla il içi dağıtım işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

P1 Yetki Belgesi İçin Başvuranların;

 • İki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 5 adet özmal motorlu taşıta,
 • Merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 metrekarelik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olması
 • Her şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 metrekarelik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olması
 • En az 5 adet dağıtıcı elemana
 • 000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, sahip olmaları şarttır.
 • P1 türü yetki belgesi almak için başvuranların, varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerinde yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • P1 türü yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. P1 yetki belgesi asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyetleri süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.
 • P1 türü yetki belgesi eki taşıt belgesine eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari ve hususi iki tekerlekli motorlu araçlarda kaydedilebilir.
 • P1 türü yetki belgesi sahipleri yalnız özmal taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 • P1 türü yetki belgesi sahipler, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az 1 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
 • Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamında uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • P1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
 • P1 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • P1 yetki belgesi kapsamında araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.