Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

P2 Yetki Belgesi

P2 yetki belgesi yurt içinde dağıtımcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

P2 yetki belgesi, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır. Gerekli şartları sağlayabilen firmalar yine gerekli evrakları hazırlayıp Bakanlığa sunarak başvuru yapabilir.

P2 yetki belgesi için başvuranların 25 bin Türk Lirası kayıtlı işletme sermayesine sahip olması ve en az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olması gereklidir.

Aynı unvanla, şube ve/veya acente şeklinde her coğrafi bölgede 2’şer ilde olmak üzere, en az 14 ilde örgütlenmesini tamamlamış olması gerekmektedir.

Merkezde en az 100 m2 kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlı 3.5 ton olan bir taşıdın yanaşıp, yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2 kapalı alanın kullanım hakkına sahip olunması gerekmektedir.

P2 yetki belgesi yurt içi dağıtım işletmeciliği yapacaklara verilir.

P2 yetki belgesi yenileme ücreti, P2 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.

Asgari kapasite ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olamaz.

UDY 4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

Yurt içi dağıtım işletmeciliği

7 coğrafi bölgenin her birinde en az 2 ilde örgütlenme şartı vardır.

Unvan varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

P2 Yetki Belgesi Almanın Veya Yenilemenin Özel Şartları;

P2 yetki belgesi, yurt içi dağıtım işletmeciliği yapacaklara verilir.

P2 yetki belgesi için başvuranların;

 • İki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 30 adet özmal motorlu taşıta sahip olmaları
 • Merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 metrekarelik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,
 • Her şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikte haiz en az 20 metrekarelik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmaları,
 • En az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olmaları,
 • 000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
 • Şube ve/veya acente şeklinde her coğrafi bölgede ikişer ilde olmak üzere, en az 14 ilde örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.
 • Asgari kapasiteyi tamamlamak için kullanılan araçların 20 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.
 • P2 yetki belgesi sahipleri kamyon veya kamyonetlerin yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi kayıtlı iki tekerlekli motorlu araçları da taşıt belgelerine kayıt ettirebiliyor.
 • P2 yetki belgesi sahipleri, en az bir adet ODY4 ve UDY4 belgesine sahip personel istihdam ettirmeleri gerekmektedir.
 • Araç şoförlerin SRC belgelerinin ve psikoteknik belgelerinin olması şartı aranıyor.

Madde 43-

 

(15) Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ile ilgili aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre;

 1. a)P2 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri,
 2. b)(Değişiklik: RG31/12/2011-28159) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde,  yetki belgesi sahiplerinin kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırk beş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile gidermeleri, şarttır.