Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Proje Yönetim Liderliği Sertifika Programı (Eğitim)

Sertifika programı süresi: 30 Saat 2,5 Hafta

Proje Yönetiminde ast-üst-ekip içi iletişim, üst yönetim, müşteri, çalışanlar ve eşdeğerler arasındaki ilişkileri yönetmek kişisel becerilere dayanır.

Sertifika programı ile hedeflenenler
 • Proje Yöneticisi olarak iş performansınızı geliştirmenize yardımcı olacak teknikler paylaşılır.
 • Örnek çalışma ve vakalarla, projelerinize farklı bakış açılarıyla yaklaşma yolunu açar.
 • Yüksek performanslı proje ekipleri kurma ve yönetme becerilerinizi geliştirmenizi destekler.
 • Proje yönetim sanatı ve liderliği, etkileme ve yönlendirme becerilerinizi geliştirebilmeniz için çeşitli teknikler aktarılır.
 • Kapsam önceliklendirme, kaynak, zaman ve maliyet üzerinde müzakere tekniklerini ve çatışma yönetimini benimsetmeye yönelik pratik uygulamalar yapılır.
 • Proje Yönetim pozisyonlarına yeni atanan veya bu görevi yürüten yöneticilere, kendilerine özgü liderlik tarzlarını oluşturmalarında ve etkin kullanmalarında yardımcı olacak yönetsel beceri ve yetkinliklerin kazandırılması aynı zamanda gereksinim duyacakları yönetsel kavramları, liderliğin özelliklerini, yönetilen davranışları ve yönetimin doğası konularında kendilerine bilgi ve uygulamalarla destek olmaktır.
İçeriğinden ana başlıklar

Modül 1 : Proje Yönetim Sanatı ve Liderliği, Etkileme ve Yönlendirme

Başarıları kabul görmüş, ilham verici, ikna becerisi yüksek tüm yöneticilerin ve liderlerin sahip oldukları becerilere bakıldığında aynı başlıklarla karşılaşılır. Bu başlıklar; hedefe yönelik derin bir inanç, yaratıcılık, doğru kurgulanmış mesajlar, ilham verici olmak, yüksek ikna becerisi ve temel yönetim becerilerini efektif bir şekilde iş hayatına aktarabilmektir. Bu modülde amaç,  etkin bir lider olmak için liderlik kavramının tüm boyutlarını  görerek ve gerekli özellikleri belirleyerek bir çerçeve oluşturmaktır.   Bu bölümde ele alınacak konu başlıkları;

Sertifika programının tanıtımı

 • Liderin Tanımına Dair
 • Liderin Özellikleri Nelerdir?
 • Yönetici / Lider Farkı
 • Liderlikte Etkili Yönetim
 • Yönetim Açısından Lider Tipleri
 • Liderlik Söylemleri
 • Egzersizler

Modül 2 : Proje Yönetiminde Etkin İletişim Becerileri

İletişim, kişilerin birbirlerine iletmek istedikleri düşüncelerini ve duygusunu veya bilgisini aktardıkları bir süreçtir. Başarılı ve etkili iletişimin temel becerileri için gerekli olan, kendini ifade etme, dinleme, empati kurma, gibi becerilerin kazandırılması, kişisel farkındalığın arttırılması, mesajların etkin iletilmesi, iletişim kopuklarının azaltılarak İletişim içinde olunan kişilerle başarılı iletişim kurulması ve tüm alanlarda iletişimin belirleyici rolünün pozitif yönde hayata dahil edilmesi, iç ve dış müşteri ile aynı dili konuşarak ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunarak memnuniyetin arttırılması yer almaktadır.

Diğer bir deyişle,  tüm katılımcılara, kendi iletişim stilleri ve kendilerinin iletişimde güçlü ve gelişime açık yönleri hakkında farkındalık kazandırarak kişisel ve kurumsal başarılarını artırmayı hedefleyen bu eğitim programı, etkili iletişimle ilgili temel, teorik dersleri ve çeşitli uygulamaları içermektedir.

Eğitim başlıkları:

 • İletişim Nedir?
 • Kaliteli İletişim / İletişim Engelleri
 • İletişimde Etkili Sunum Teknikleri
 • İletişim Tarzları
 • Zor Müşteriler / Stres
 • Yazılı İletişim
 • Grup çalışmaları, uygulama egzersizler.

Modül 3 : Proje Paydaşları ile Etkin Müzakere Teknikleri,

Müzakere, insan hayatının kaçınılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

Günlük hayatın içersinde her birey anlaşmazlıkları çözme ve sonuca ulaşma ihtiyacı doğrultusunda diğerleri ile fikir alışverişinde bulunmak ve iletişim kurmak zorunda kalmaktadır.

Bu eğitimde işletmeler açısından her geçen gün biraz daha önemli hale gelen müzakerelerde en çok faydayı sağlayacak yetkinlikte bilgi ve yeteneğe sahip yöneticinin yetiştirilmesi, müzakere becerilerinin geliştirilmesi, konuyla ilgili tecrübelerin aktarılarak her kademede gerçekleştirilecek müzakere sürecinde en çok başarının elde edilmesini sağlayacak bilgi ve tekniklerin aktarılması, değişik konularda değişik müzakere yöntemlerinin çok yönlü olarak ele alınmaktadır.

Eğitim esnasında uygulamalar eşliğinde müzakere teknikleri detaylandırılacak ve bu aktif ve katılımcı program, size kıyasıya rekabetten ziyade müşterinizle nasıl ortak karar alınabileceğini ve her iki taraf açısından nasıl en iyi sonucun alınabileceğine ilişkin tüm içerikleri derinlemesine sunacaktır.

Eğitim başlıkları:

 • Bir Müzakere Durumunun Özellikleri
 • Müzakerede Üç Önemli Etken  Güç, Zaman & Bilgi
 • Müzakere Yöntemleri
 • Müzakere Tarzları – İkna Kabiliyetinde Kelimelerin Gücü
 • Müzakereler Neden İyi Gitmez?
 • Başarılı Bir Müzakere İçin…
 • Egzersizler, Grup Çalışmaları

Modül 4 : Yüksek Performanslı Proje Takımları Oluşturma, Geliştirme ve Sürdürme Yönetimi

Bir takım oluşturmak için sadece takım üyelerini belirlemek ve onlara görev vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir.

Bu modülde, başarılı bir takımın ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacak, biz olmanın gücü oyunlarla, örneklerle, grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda katılımcılar etkin olarak takım üyelerini çalışmalara dahil etmeyi öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.

 • Takım Nedir?
 • Takım Oluşturma
 • Takım Gelişim Aşamaları
 • Etkili Takım Yönetimi
 • Birlikte Düşünmenin Sinerjisi “Takımın Aklı”
 • Takımlar Neden Başarısız Olur?
 • Etkili Takım Yönetimi Üzerine Film ve Uygulamalar ve Egzersizler