Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Risk Analizi ve Değerlendirme Eğitimi

 Süre: 1 gün

AMAÇ:

Risk Analizi ile bir kuruluşu tehdit eden tehlikeler ve bunlara bağlı olarak kuruluşun zarar görebilirlik durumu belirlenir. Bir kuruluşun afet ve acil durum sonrasında iş sürekliliğinin sağlanması, kritik operasyonların kesintisiz devam etmesinin sağlanması yaşamsaldır. Bu da yöneticilerin risk analizine bağlı olarak plan geliştirme ve hazırlık yapma duyarlılığı ve becerisi ölçüsünde mümkün olabilir.

Bu eğitim programı, iş sürekliliğinin sağlanması için kuruluşun bütün afet ve acil duruma hazırlık çalışmalarının  temelini oluşturacak şekilde kuruma özel hazırlanır.

İÇERİK

Temel Kavramlar ve Tanımlar

Risk ve Kriz Yönetimi

Tehlike, Zarar Görebilirlik , Kapasite ve Risk Değerlendirmesi

Tehlike Etki Analizi ve Önceliklendirme Matrisi

Zarar Azaltma

Yapısal ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Giderilmesi

Lojistik Planlama

Temel Müdahale Becerileri

Senaryo  Temelli Tatbikat

Değerlendirme