Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

RoHS Belgesi & WEEE Programı

Çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla; elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, bu sınırlandırılmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesi, elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına alınmasına dair idari, hukuki ve teknik esasları düzenleyerek elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreyle uyumlu şekilde geri kazanılması ve bertaraf edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik kapsamında alınması gereken belgedir.

RoHS (Zararlı Madde Kullanımının Sınırlandırılması) direktifi , 2002/95/EC olarak bilinen direktif, 1 Temmuz 2006’dan itibaren Avrupa’nın genelinde yürürlüğe girmiştir.

WEEE Direktifi, karşılanması fakat aşılmaması gereken en düşük geri dönüşüm seviyesini belirlerken, RoHS hangi maddelerin kısıtlanması gerektiği ve izin verilen  madde seviyeleri konusunda sınırları kesin olarak belirtmiştir. Bu yönetmelik kapsamında kullanımı sınırlandırılan maddeler; kurşun (Pb), kadmiyum (Cd), cıva (Hg), +6 değerlikli Krom (Cr6), polibromürlü bifenil (PBB) ve polibromürlü difenil eter (PBDE)’dir.

RoHS bir Avrupa Birliği direktifi olduğu halde, Avrupa dışındaki EEE üreticileri, eğer ürettikleri teçhizat eninde sonunda Avrupa’da kullanım için Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ihraç edilirse, bu mevzuata uymak zorundadırlar. Direktifin tanımının Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında farklılık göstermemesi gerekmektedir. Bunun sebebi RoHS sertifikası alan şirketlerin, bu ekonomik saha boyunca dağıtım yapabilmesine olanak sağlamaktır.

RoHS direktifine uygunluk için gerektiği üzere, ilk adım olarak (ve onaydan önce), tüm üreticiler kayıt yaptırmalıdır. 23 Kasım 2005’ten itibaren, üreticinin Almanya’da gerekli yasal kayıtlarını tamamlamaması durumunda, üreticinin Almanya’da belirli elektrikli ve elektronik ürünlerini satması yasaklanacaktır.

RoHS direktifi, aşağıdaki ürünler için geçerlidir:

1) Kendi markasıyla elektrikli ve elektronik eşya imal eden ve satan,

2) Kendi markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen elektrikli ve elektronik eşyaları satan,

3) Ticari amaçlarla elektrikli ve elektronik eşya ithal veya ihraç eden gerçek ve tüzel kişiler sorumlu olacaktır.

Kategori listesi, kapsam dışı durumlar ve limitler EU RoHS ile aynıdır. Buna göre kapsam dahilinde olan ürünler;

1. Büyük ev eşyaları: Buzdolabı, derin dondurucu, fırın, ocak, çamaşır makinesi, kurutma makinesi

2. Küçük ev aletleri: Elektrikli süpürge, ekmek kızartma makinesi, kahve makinesi, saç kurutma makinesi, saat, kol saati, baskül

3. Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları: Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, hesap makinesi, faks makinesi, telefon, cep telefonu

4. Tüketici ekipmanları: Televizyon, radyo, video kaydediciler, DVD çalar, fotoğraf makinesi, kamera

5. Aydınlatma ekipmanları: Evlerde kullanılmayan türde floresan ampuller ve akım boşalmalı lambalar

6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere): Matkap, testere, çim biçme makinesi, çit budama makinesi, yaprak toplama makinesi, püskürtme aletleri, perçin tabancası, çivi ve vida aletleri

7. Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri: Elektrikli oyuncak trenler, oyuncak yarış arabaları setleri, elde tutulan tip video oyun konsolları, video oyunları; bilgisayarlı bisiklet, dalış, koşu ve kürek çekme jimnastik aletleri; elektrikli veya elektronik ünite içeren spor aletleri; para ile çalışan satış makineleri

8. Otomatlar: Meşrubat, şekerleme, para vs. dağıtan otomatik makineler

Ürün test ve tasdiki çerçevesinde RoHS uygunluğunun doğru olarak değerlendirmesi, üreticilere yasal güvenlik sunmakta ve piyasa tanınırlığını artırmaktadır. TAKSİM’ in üreticilere sunduğu hizmetler:

  • RoHS uygunluğunun şart koşulduğu ürünleri aşağıdaki yöntemlerle belirlemek
  • XRF Mapping.
  • XRF Screening.
  • Wet Chemical Analysis.
  • Modular RoHS concept for retailers and importer
  • Homojen materyal ve komponentler için RoHS sertifikasyon programı
RoHS Bağlantılı diğer hizmetlerimiz
  • Tedarik zincirindeki RoHS uygunluk delilini sağlayan belgeleri doğrulamak (üreticilerin ifadeleri, kalite güvencesi anlaşmaları, analitik sonuçlar, Genel Şart ve Koşullar gibi)
  • Diğer laboratuarlar tarafından yürütülen zararlı madde incelemesi ve test sonuçlarını doğrulamak ve açıklamak.
  • WEEE hizmetleri (Directive 2002/96/EC), Atık Elektrikli&Elektronik ekipmanlar direktifi
  • EuP services (EcoDesign directive for EuP (Energy using Products) 2005/32/EC

TAKSİM RoHS Belgesinin sağlanmasından önce kapsamlı RoHS Direktif Testlerine alıyor ardından sertifika yayınlıyoruz.

TAKSİM RoHS programı, üreticilere, perakendecilere ve tedarikçilere global ve ulusal olarak yasaklanmış maddeler kanununa uygunsuzluğu tadil etmede yardım eder. TAKSİM, müşterilerin tedarik zincirlerini izlemesi ve uygunluğu kendilerinin rahatlıkla ilan etmesine yardım etmek için saygın bir üçüncü taraf kaynağı sunmaktadır.

WEEE ve RoHS Direktif İhlalleri Cezai Yaptırımlara Konu Oluyor. Daha detaylı bilgi ve RoHS Belgesi Örneği için arayınız.