Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Sürücü Mesleki Yeterlilik Eğitimleri

S
RC BELGESİ (Ticari Araç kullanım Belgesi)

1 şubat 2017 tarihinde yayınlanan MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MESLEKİ YETERLİLİK KURSLARI YÖNETMELİĞİ’nce Ticari Taşıt kullanma Belgesi sahibi olan bütün şoförlerin SRC belgesi alma zorunluluğu vardır.

 • SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikaları;
 • SRC1 türü uluslararası yolcu taşımacılığı.
 • SRC2 türü yurtiçi yolcu taşımacılığı.
 • SRC3 türü uluslararası eşya-kargo taşımacılığı.
 • SRC4 türü yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı.

SRC 5 türü tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin özel mesleki yeterlilik kursları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olması ve alacağı mesleki yeterlilik sertifikasına uygun sürücü belgesine sahip olması gerekir.

Kurslara kaydolacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir:

 • Özel Mesleki Yeterlilik Kursuna Kayıt Formu
 • Kayıt esnasında görülüp iade edilmek üzere T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı.
 • Adli sicil ve arşiv kayıtlarında, 5237 sayılı Kanunun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 5607 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 6136 sayılı Kanununun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giydiğine dair adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığını gösterir yazılı beyanı.
 • Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin, aslı görüldükten sonra kurs müdürlüğünce onaylı örneği,
 • Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.
 • SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programlarına kayıt yaptıracaklar için sürücü belgesinin fotokopisi.

Kurslara kaydolacak Yabancı uyruklu kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir:

 • Özel Mesleki Yeterlilik Kursuna Kayıt Formu (EK-1)
 • Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi
 • Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi.
 • Yabancı uyrukluların Türkiye’de adli sicil ve arşiv kaydının olmadığına dair ilgili makamlardan aldığı belge.
 • Diploma veya diploma yerine geçen belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri.
 • Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.
 • SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programlarına kayıt yaptıracaklar için sürücü belgesinin fotokopisi.