Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

T1-T2-T3 Yetki Belgeleri

T

YETKİ BELGESİ Terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır :

T1 YETKİ BELGESİ

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belge türüdür.

T1 YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU
  • T1 yetki belgesi için başvuranların en az 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
  • T1 yetki belgesine başvuracak kamu kurum ve kuruluşları için sermaye şartı aranmaz.
  • T1 türü yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.
T2 YETKİ BELGESİ

Büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belge türüdür.

T2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU
  • T2 yetki belgesi için başvuranların en az 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
  • T2 yetki belgesine başvuracak kamu kurum ve kuruluşları için sermaye şartı aranmaz.
  • T2 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.
T3 YETKİ BELGESİ

Eşya terminali işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belge türüdür.

T3 YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU
  • T3 yetki belgesi için başvuranların en az 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
  • T3 yetki belgesine başvuracak kamu kurum ve kuruluşları için sermaye şartı aranmaz.
  • T3 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

Bağlı Hizmetler

Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.