Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

TSE 12361:2016 Yetkili servisler – Genel kurallar

1. Servis Oluşumu

a. Türkçe teknik doküman, yedek parça kataloğu vb. bilgi paketi bulunmalıdır.

b. Serviste verilen hizmetlere ilişkin dokümantasyon birimi kurulmalı verilen hizmetler iş takip kartları veya bilgisayarla izlenmelidir.

c. Serviste ana firma tarafından tavsiye edilen işçilik, yedek parça ve periyodik bakımlarla ilgili fiyat tarifeleri bulundurulmalı ve istenildiğinde müşteri tarafından incelenebilmelidir.

d. Yeterli sayıda servis aracı bulundurulmalıdır.

e. Müşteriye, ürünüyle ilgili hizmet süresi ile bu sürenin bitiminden itibaren 90 takvim günü içerisinde ürününü almadığı takdirde servisin sorumlu tutulamayacağıbildirilmeli ve bu husus müşteri ile yapılan sözleşmede yer almalıdır.

f. Serviste, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında öngörülen tedbirler alınmalıdır.( elektrik işeri yapan arkadaşlara anti statik bilezik olması gerekmekte. Servis masası yalıtımlı olması gerekmekte)

2. Müşteri Hakları

a. Ürün servisce, iş yeri sigorta kapsamında sigorta yaptırılmalıdır.

b. Servise getirilen ürünün teslim alındığına dair iki nüsha belge düzenlenmeli, bu belgede ürünün adı markası, seri numarası, teslim alındığı tarih vb. bilgiler yer almalı ve onaylı bir örneği müşteriye verilmelidir.(servis formu İSO da var)

c. Verilecek hizmetleri için, müşteri talep ettiği takdirde tüketici mevzuatına uygun şekilde sözleşme yapılmalı ve sözleşmenin onaylıbir örneği müşteriye verilmelidir.(Müşteri Sözleşmeleriniz Mevcuttur)

d. Servis süresi 30 günü geçmemelidir.

e. Aynı arıza 1 yıl içerisinde tekrar gerçekleşmesi halinde servis ücreti alınmaması gerekmekte.

f. Verilen hizmetin izlenmesi gerekmekte(ISO kayıtlarında bu mevcut, servis formu, garanti takip vb)

g. Servis, hizmet verilen ürüne ait değiştirilecek yedek parçalarıve fiyatlarını önceden müşteriye bildirmelidir. Servis tamir sırasında kendi kusurundan oluşacak arızalarıiş yerinin ürün sigorta kapsamında değiştirmelidir

3. Eğitim

a. Servisde, yetki veren firmanın öngördüğü eğitim ve mesleki özelliklere sahip bir servis sorumlusu ile ihtiyaca yetecek sayıda teknik elemanlar bulundurulmalı, bu elemanların görev, yetki ve sorumluluklarıbelirlenmiş olmalıdır.(teknik eleman diplaması sizde mevcut, görev ve yetkiler ISO da var)

b. Servislerde çalışan elemanlar yetki sözleşmesinde yer aldığı şekilde giyinmeli; yakasında adı, soyadıve görevinin yazılı olduğu isimlik taşımalıdır.(personele yaka kartı yapılması gerekmekte. Adı soyadı ve görevi yazmalı)

c. Personel eğitimli olmalı ve eğitim kayıtları bulunmalı(ISO kayıtlarında mevcut)

4. Servis hizmeti

a. Müşteri istek ve şikayetlerinin belirlenmesi ve memnuniyetinin sağlanması için sistem geliştirilmeli.telefon, e-mail, fax vb yollarla iletişim sağlanmalı(ISO müşteri memnuniyet anket ve analizleri mevcut.

b. Servis talimatlarının olması gerekmekte (ISO talimatlarında mevcut)

5. Yapısal özellikler

a. Serviste; en az idari büro, çalışma yeri, müşteri kabul yeri, yedek parça ve malzeme yeri, çalışanların soyunma, dinlenme ve yemek yeri ile müşterek veya münferit kullanma özelliğinde WC – lavabo bulunmalıdır.

b. Serviste kullanılan elektrikli teknik donanımların topraklamaları TS 10025.e uygun olarak yapılmış olmalıve bu durum yetki belgesine sahip bir elektrikçi tarafından belgelendirilmelidir.

c. Açıklama: Teknik servis işleminde kullandığınız cihazlar için topraklama raporu.(mümkünse bulunduğunuz kata ait bina topraklama raporu alırsanız yeterli olacaktır. Diğer türlü serviste kullanılan elektrikli cihazınız çok fazla yok anladım kadarıyla. Siz en iyisi bina topraklama raporu veren elektrik mühendisi ile iletişime geçin size yardımcı olacaktır. 50-100 tl arası topraklama raporu vermekteler)

d. Servis hizmetinde kullanılan cihazların bakım onarım kartları olmalı ve bakım onarımlar planlaması yapılması gerekmekte. Ayrıca bakım onarım talimatları olması gerekmekte(ISO kayıtlarınızda mevcut)

e. Cihazların kalibrasyonu yapılması gerekmektedir(kalibrasyon raporları mevcut)

SERVİSLERLE İLGİLİ TEKNİK HÜKÜMLER

 Serviste asgari olarak aşağıda belirtilen malzemeler, cihazlar ve donanımlar bulunur. Bunlardan; 1, 2, 3, 4 ve 5 numarada yer alan cihazlarda akredite bir laboratuvardan alınmış kalibrasyon belgesi aranır.

 1. Pals simülatörü veya bu yeteneğe sahip cihaz.
 2. 0-30 V DC ayarlı güç kaynağı.
 3. Multimetre.
 4. Mesafe ölçüm aleti veya şeritmetre (asgari 20 m ölçüm yapabilen).
 5. Lastik basınç ölçüm cihazı (hizmet verilecek araçların lastik basınçlarına uygun olan).
 6. Lehimleme için araç ve gereç.
 7. Büyüteçli lamba.
 8. Matkap.
 9. Ağzı açık, yıldız ve alyen anahtar takımı ile pense, yan keski, kargaburnu, tornavida seti, temizleme fırçası ve lokma takımı içeren servis çantası.
 10. Damga için kullanılan pense ve damgalama için gereken parçalar.
 11. Üreticisinden alınan teknik özelliklerini ve yapılacak işe uygunluğunu gösteren dokümanı ile kalibrasyon belgeleri bulunan test tamburu.
 12. Test tamburunun bulunmaması durumunda aşağıda özellikleri tarif edilen 20 m’lik pist olmalıdır: Pist düz ve beton/asfalt gibi bir malzemeyle kaplı olmalıdır. Pistin başlangıç ve bitişi A ve B noktaları şeklinde, 20 m ±10 mm mesafede, bu mesafe en az 50 mm genişlikte 20 m uzunlukta yol işaret boyası gibi dayanıklı bir malzeme ile çizilerek belirlenmiş olmalıdır. Test pistinde yapılan ölçümlerde test cihazıyla uyumlu olacak şekilde sensörlü sistem kullanılmalıdır. Yerinde yapılacak inceleme esnasında bu sistemin doğru olarak çalıştığı gösterilmelidir. Servis alanının test pisti düzenlemesine uygun olmaması durumunda, il müdürlüğünün uygun görmesi şartı ile test pisti servis alanı dışında olabilir.
 13. Takograf cihazları için,  Avrupa Birliği ülkelerinden birinin; takograf otoritesi, takograf yetkili servisleri konusundaki otoritesi veya akredite kuruluşlarından alınmış kullanımına uygunluğunu tevsik eden belgeye sahip mobil veya sabit test ve kalibrasyon cihazı.
 14. Dijital takograf cihazındaki ve bu cihazla birlikte kullanılan kartlardaki verileri okuyabilen donanım ve yazılım ile bu donanım ve yazılımın işletileceği ve takograf cihazı bilgileri, araç bilgileri, test ve kalibrasyon gibi servis hizmetine konu bilgilerin kayıt altına alındığı, takograf cihazı kalibrasyon belgesi ve montaj etiketi yazdırma özelliğine sahip uygun bir yazılımla donatılmış bilgisayar ve diğer gerekli ofis gereçleri ile bilgisayar yazıcısı.
 15. Analog takograf cihazı ile kullanılan kayıt sayfası için tarayıcı ve yazılıma sahip bilgisayar sistemi ve yazıcı.