Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi

T

SEK Kalite Uygunluk Belgesi; Türk standartları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogamlardır

TSEK Belgesi İçin Gerekli Belgeler
 1. Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
 2. Başvuru sahibi kuruluşu, temsil ve imzalama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
 3. Marka tescil belgesi. Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde.
 4. Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
 5. Avans dekontu

TSEK İçin belgesi başvuru için gerekli şartlar ise,

 • Sanayi COKEY numarası
 • Ürün Adı
 • Standart Kriter numarası
 • Ticari Markası
 • Marka Tescil Belgesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi
 • İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi
Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.