Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

UKRSEPRO Ukrayna İhracat Sertifikası

U

krayna Kalite Sertifikası (UKRSEPRO) Ukrayna’da halen geçerli olan Kalite Belgesidir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Ukrayna mevcut GÖST sistemini baz alarak kendi Kalite Standartlarını Rusya’dan ayrı olarak geliştirmiştir. Ukrayna Kalite Sertifikası ( Ukrsepro ), GÖST’ a sistem olarak benzer özellikler göstermesine rağmen uygulamada ve mevzuat yönüyle farklılıklar göstermektedir

Gösstroy sertifikası

Ukrayna’da halen geçerli olan Kalite Belgesidir.Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Ukrayna mevcut GÖST sistemini baz alarak kendi Kalite Standartlarını Rusya’dan ayrı olarak geliştirmiştir. Ukrayna Kalite Sertifikası ( UkrSEPRO ), GÖST’ a sistem olarak benzer özellikler göstermesine rağmen uygulamada ve mevzuat yönüyle farklılıklar göstermektedir.

Süre Farklılıkları

Sertifika gerektiren ürünlerde farklılıklar vardır. Bizde nasıl TSE ve İSO 9001 su anda tüm firmalar için gerekli ve rekabet açısından yerine getirilmesi gereken bir görev durumundaysa, Ukrayna’da üretim yapan veya Ukrayna’ya ihracat yapan herhangi bir üreticinin de yerine getirmesi gereken bir zorunluluktur. Ukr SEPRO Belgesi sadece sisteme değil, firmanın ürünlerine yönelik bir belgedir. Diğer bir deyişle, bu belgenin alınması için ürünlerin incelenmesi gerekir. Bu inceleme yetkili Test Merkezlerinde yapılırsa geçerli olmaktadır.

Her ülke kendi gümrüklerine gelen ürünlerin kalitesini sorgulamaktadır. Bu paralelde Ukrayna da benzer tavrı göstermekte, ithal ürünlerden sertifika istemektedir. Bu ülkeye sıkça sevkiyat yapan firmalar bu belgeye gümrükte ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan, iç piyasada prestij sağlama yönüyle bu belge gereklidir. Bugün için TSE ve İSO 9001 Serisi Kalite Yönetim Belgeleri bizim için nasıl bir anlam taşıyorsa, o ülke için kendi sertifikası da aynı prestij ve güvenilirlik anlamını taşımaktadır. Ukrayna Ukrsepro Sertifikaları Hangi Bölgelerde Geçerlidir? UKRAYNA, RUSYA FEDERASYONU, BEYAZ RUSYA ( BELARUSYA ), ÖZBEKİSTAN, MOLDOVA, AZERBAYCAN, KAZAK?STAN, ERMENİSTAN, TACİKİSTAN, KIRGIZİSTAN, TÜRKMENİSTAN

 • Ukrayna Gümrükleri (Zorunlu)
 • Perakende Mağazaları (Perakende satılan ürünler için)
 • İnşaatlarda (İnşaat Kontrolleri isteği doğrultusunda iskan ruhsatı alabilmek)
 • Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane gibi yerler (çalıştırma izni almak için)
 • Üretim tesislerinde ve fabrikalarda (Çalışma izni ve üretim izni almak için)

Ukr-SEPRO çeşitlemesi daha çok hangi süre için verildiği ile alakalıdır: Bir yıl için verilen UkrSEPRO: Firma ürünleri incelenmeden, yalnız teknik dokümantasyon incelemesiyle verilir. Bu belgenin alınabilmesi için firmanın İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemine sahip olması gerekmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir iki yıl için verilen UkrSEPRO: Üretim yerinde yapılan inceme ve bunun sonucu düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bunu alacak olan firmalarda İSO 9001serisine sahip olma şartı aranmamaktadır. Birçok durumda bu sertifika tercih edilmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir. Beş yıl için verilen UkrSEPRO: Firmanın sistemi üzerinde ve üretim yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bu belgenin alınabilmesi için firmanın İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemine sahip olması gerekmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir.

 • Ticaret odası kaydı (faaliyet belgesi.)
 • Yetkili kişilerin imza sirküleri
 • Marka tescil belgeleriniz.
 • Mevcut olan sertifikalar var ise fotokopileri. (TSE-İSO-ÇE- UKRSEPRO vs..)
 • Talep etmiş olduğunuz ürünler için daha önce yapılan test raporları.
 • Her Ürün için teknik bilgi.
 • Ürünlerin Kullanma talimatı ve etiket bilgileri.
 • Fabrikada kullanılan makine sayısı, seri numaraları ve üretici adı
 • Fabrikanın üretim şeması ( hammadde girişinden başlayarak)
 • Ürünlerin GTİP numaraları, varsa model-kod bilgileri.
 • Sertifikada yer almasını istediğiniz ünvan ve adres bilgisi.
 • Sertifika alınacak ürünlerinizi gösteren katalog
 • Her Üründen 3 adet numune