Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi -95/7 sayılı tebliğ

i

hracata yönelik verilen devlet desteklerinden 1. ‘Uluslararası Nitelikteki Yurt içi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi‘dir. (95/7 sayılı tebliğ)

DESTEĞİN AMACI

Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir.

Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli bir oranda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

MADDE 3.

 1. Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler
 2. Ticaret Müşavirliğince uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları yurtdışı tanıtım (bakın-yayın, radyo, TV reklamları, afiş, broşür, basın toplantısı) faaliyetleri,
 3. Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri’nce uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki kişiyi geçemez) yol giderleri,
 4. Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek,seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar,
 5. Diğer Destekler
 6. Fuarın Ticaret Müşavirlikleri’nce tanıtımı,
 7. Fuarın ve organizatör firmanın DTM’nca desteklendiğinin teşviki
DESTEĞİN KAPSAMI
 • Yurt dışı tanıtım faaliyetleri 25.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında
 • Önemli alıcıların ulaşım giderleri 15.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında
 • Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri 5.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında desteklenmektedir.
DESTEKLENECEK FUARLARIN TESPİTİ

MADDE 4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca izin verilmiş uluslararası nitelikteki iç ihtisas fuarlarından hangilerinin destekleneceği madde ve ülke bazındaki ihracat politikaları esas alınarak aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde belirlenir.

 • Fuarın;
  • Tekstil, konfeksiyon,halı,
  • Deri (Ayakkabı dahil)
  • Taşıt araçları ve yan sanayii,
  • Gıda ve gıda teknolojisi,
  • Elektrik-elektronik sanayii,
  • Madeni eşya sanayii,
  • Tüpraş sanayii,
  • İnşaat Malzemeleri,
  • Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması,
 • Fuarın en az üç defadır yapılıyor olması,
 • Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25’i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış olması, gerekmektedir.
 • Aynı fuara iki defadan fazla destek verilmez.
NE ZAMAN DESTEĞİN TUTARINI ALABİLİRİM?

Fuar sona erdikten sonra, gerçekleşen harcamalara ilişkin belgeler, fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 6 (altı) ay içerisinde organizatör firma tarafından İhracatçı Birlikleri’ne intikal ettirilir. İhracatçı Birlikleri gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak firmalar ile ödeme miktarlarını Müsteşarlığa bildirir. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri ödemenin yapılmasını teminen T.Cumhuriyeti Merkez Bankası’na intikal ettirir.

ÖDEME NASIL OLMAKTADIR?

Desteklemede ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyeti Merkez Bankası Çapraz kurları ve döviz alışı kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL. olarak T.Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’na ödenir.