Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Üreticinin Her Ürün İçin Mutlaka Onaylanmış Kuruluşa Başvurması Gerekli Midir?

Ü

reticinin, herhangi bir onaylanmış  kuruluşa başvurmaksızın da ürününe CE işareti iliştirdiği durumlar  bulunmaktadır. Bu husus her bir ürün/ürün grubu için ilgili direktiflerde  belirtilmektedir. Bu çerçevede, üreticilerin ürettikleri ürünlerle ilgili  direktifleri incelemeleri ve ilgili mevzuatı hazırlayarak yürürlüğe koyacak olan  kamu kuruluşları ile yakın ilişki kurmaları büyük önem taşımaktadır.

Onaylanmış Kuruluş Nedir?

Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti (belgesi) taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz edilmeden önce konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve AB Resmi Gazetesinde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Bu ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından seçilerek AB Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar “onaylanmış kuruluş” (notified body) statüsünü almaktadır. Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki Onaylanmış Kuruluşlar

Türkiye’de faaliyette olan 10’un üzerinde onaylanmış kuruluş vardır.