Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Üst Düzey Yönetici(ÜDY) Belgesini kimler alabilir?

Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ÜDY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki türlere ayrılır;

• ÜDY1: Uluslararası yolcu taşımacılığı
• ÜDY2: Yurtiçi yolcu taşımacılığı
• ÜDY3: Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
• ÜDY4: Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

ÜDY BELGESİNİ KİMLER ALIR?

AŞAĞIDAKİ YETKİ BELGELERİNDEN BİRİNE SAHİP OLAN FİRMALAR ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ OLAN PERSONEL İSTİHDAM  ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

A1 (Ticari amaçla Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler),
A2 (Ticari amaçla Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler),
A3 (Ticari amaçla Oto kiralama işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler),
B2 ( a-Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapanlar,
b-Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına  götürmek veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapanlar,
c- 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş  Seyahat Acenteliği Belgesine sahip olanlar),
C3 (Ticari amaçla Ev ve büro  eşyası taşıması yapan gerçek ve tüzel kişiler),
D2 ( a- Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapanlar,
b- Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına  götürmek veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapanlar,
c- 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş  Seyahat Acenteliği Belgesine sahip olanlar),
F1 (Ticari amaçla Yurtiçi  yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
F2 (Ticari amaçla Uluslararası  yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
G1 (Ticari amaçla Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
G2 (Ticari amaçla Uluslararası eşya  taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
G3 (Ticari amaçla Yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
G4 (Ticari amaçla Uluslararası kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
H2(Ticari amaçla Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapan gerçek ve tüzel kişiler),
H1(Ticari amaçla Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapan gerçek ve tüzel kişiler),
K1 (Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın  eşya taşımacılığı yapanlar),
K3 (Ticari amaçla Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler),
M1 (Ticari amaçla İl sınırları içerisinde  kargo işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler),
N1 (Ticari amaçla İl sınırları içinde  nakliyat ambarı işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler),
P1 (İl sınırları içinde dağıtım  yapan gerçek ve tüzel kişiler),
T2 (Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan  yerleşim birimlerindeki yolcu terminali işletmeciliği yapanlar) ve
T3 (Eşya terminali işletmeciliği yapanlar)