Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Yağlar İçin Ecolabel

Y

ağlar ürün grubu, tüketiciler ve profesyonel kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere hidrolik yağlar, gres yağı, testere yağlar, iki zamanlı motor yağları, beton ayırıcılar ve diğer geri dönüşü olmayan yağları içerir.

AB Eko-Etiketi taşıyan ürünler:

  • Kullanım sırasında sucul çevre ve toprak üzerinde düşük bir etkiye sahiptir
  • CO2 emisyonu azaltılmıştır
  • Yenilenebilir hammadde oranı yüksektir
  • Belirli tehlikeli maddeleri (R-faz gibi) içermez
  • Yüksek performans garantisi vardır
Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.