Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Yağlar İçin Ecolabel

Y

ağlar ürün grubu, tüketiciler ve profesyonel kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere hidrolik yağlar, gres yağı, testere yağlar, iki zamanlı motor yağları, beton ayırıcılar ve diğer geri dönüşü olmayan yağları içerir.

AB Eko-Etiketi taşıyan ürünler:

  • Kullanım sırasında sucul çevre ve toprak üzerinde düşük bir etkiye sahiptir
  • CO2 emisyonu azaltılmıştır
  • Yenilenebilir hammadde oranı yüksektir
  • Belirli tehlikeli maddeleri (R-faz gibi) içermez
  • Yüksek performans garantisi vardır