Yakuplu Mah.Hürriyet Bulvarı No:45/7 Beylikdüzü - İSTANBUL

Yıldızlı K1 (K1*) Yetki Belgesi

Yıldızlı K1 yetki belgesi, şehir içi taşımacılık yapacak olan ve ağırlık olarak 3,5 tonu geçmeyen kamyonetler için verilen bir yetki belgesi türüdür. Yıldızlı K1 yetki belgesine kayıtlı olan sürücü ve araçlar, mutlaka SRC4 belgesine sahip olmalıdırlar. Yıldızlı K1 belgesi olan sürücülerin SRC4 belgesi yoksa, hem araç sahibine hem de ruhsat sahibine idari para cezası uygulanır.

Yıldızlı K1 yetki belgesi şehir içinde 3,5 tonu geçmeyen kamyonetlere verilen bir belge türü olduğu için bu belgeye sahip olan araçlarla il dışına çıkılamaz, çıkılırsa ve bu durum trafik kontrol ekiplerince fark edilirse ceza uygulanır.

Yıldızlı K1 yetki belgesi alınacak olan araç 3,5 tonu geçiyorsa bu araçlar Yıldızlı K1 yetki belgesine hiçbir şekilde ilave edilemez.

Yıldızlı K1 belgesi alabilmek için öncelikle araç ruhsatında ticari yazması zorunludur. Ruhsatında hususi yazan taşıtlara kesinlikle Yıldızlı K1 belgesi verilmez. Bu belgeyi alabilmek için sadece ruhsatta ticari araç yazması yeterli değildir. Belgeyi alacak şahsın ya da tüzel firmanın, mutlaka vergi mükellefi olması gereklidir. Bununla birlikte belgeyi alabilmek için belirli bir tutar harç yatırmak gereklidir.

Kamyonet sahibi şahıs veya şirketlerin nakliye yapması halinde %90 indirimli K1* yetki belgesi alınabilir. K1 yetki belgesinden farkı, sadece kamyonet cinsi araç eklenmesi ve nakliyenin sadece merkezin bulunduğu il sınırları içinde çalışabilir. Şahıs veya şirketin merkezinin bulunduğu il sınırları içinde çalışabilir. Şahıs veya şirketin merkezinin bulunduğu il dışında taşımacılık yaptığı tespit edilirse cezai işlem uygulanır. K1* yetki belgesine kamyonet haricinde bir araç eklenmek istendiğinde K1 yetki belgesi için istenilen tonajın ve diğer şartların sağlanması ve K1* ile K1 yetki belgesi arasındaki ücre farkının ödenmesi ile dönüşüm işlemi yapılabilmektedir.

Yıldızlı K1 yetki belgesi alındıktan sonra oluşabilecek unvan, vergi numarası, adres, hisse devri, yönetici değişiklikleri, sermaye miktarı ve araçların yapısal durumunda meydana gelebilecek değişikliklerin, 60 gün içinde Bakanlığa müracaat edilerek değiştirilmesi gereklidir. Değişikliklerin zamanında bildirilmemesi durumunda idari para cezası uygulanır.

Yıldızlı K1 yetki belgesi, şehir içinde taşımacılık yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Bu belgeye sahip olanlar taşımacılık faaliyeti için şehir dışına çıkamazlar.

Yıldızlı K1 yetki belgesi için başvurular Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından alınmaktadır. Eğer varsa ilçe müdürlüğüne, yoksa il müdürlüğüne gidilerek içinde tüm gerekli belgelerin bulunduğu dosya bizzat teslim edilmelidir. Başvuru şahıs adına yapılacaksa başka biri şahıs adına başvuru yapamaz, ancak şirket için başvuru yapılıyorsa ortaklardan herhangi biri başvuru yapabilir. Başvuru gerekli merciler tarafından değerlendirildikten sonra formda belirtilen iletişim adresine belge gönderilir.

Yıldızlı K1 yetki belgesi almak için başvuran tüzel kişilerden istenen evraklar şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi eki taşıt kartı işlem başvuru formları
 3. Firmanın en son temsil ve ilzamını gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı örneği
 4. Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi
 5. En son temsil ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı
 6. Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi asılları
 7. TC kimlik numaraları beyanı
 8. Vergi sistemine kayıtlı olmak
 9. Taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri ( 2o yaşını geçmeyen, ticari en az 1 birim özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi olması gerekmektedir.)

Yıldızlı K1 yetki belgesi almak için başvuran gerçek kişilerden istenen evraklar ise şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi ve taşıt işlem kartı işlem başvuru formları
 3. Yeni tarihli esnaf veya ticaret odası faaliyet belgesi aslı
 4. Noter onaylı imza beyannamesi aslı
 5. TC kimlik numarası beyanı
 6. Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı
 7. Vergi sistemine kayıtlı olmak
 8. Taşıtlar ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri (20 yaşını geçmeyen, ticari yük nakli 1 birim taşıt)

Yıldızlı K1 belgesi kullanım süresi sınırsız değildir, belgenin 5 yılda bir yenilenmesi gereklidir. Yıldızlı K1 yetki belgesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler 5 yılın sonunda belgelerini yenilemek isterlerse %95 indirimle belgelerinin yenileyebilir. Süresi dolan belgelerin kayıtlı oldukları araç veya araçlara cezai işlem uygulanır, %95 indirim uygulanmaz ve belge iptaline kadar gidebilecek durumlar ortaya çıkabilir.

Yıldızlı K1 yekti belgesi yenilemek için başvuran tüzel kişilerden istenen evraklar ise şunlardır:

 1. Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi
 2. En son, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği
 3. En son temsil ilzama yetkili kişi adına düzenlenmiş imza sirküsü aslı
 4. Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş ticaret odası faaliyet belgesi aslı
 5. Taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri (20 yaşını geçmeyen ticari en az 1 birim özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi olması gerekmektedir.) (Asgari kapasite harici ilavesi yapılacak taşıtlarda yaşıt kısıtlaması yoktur.)
 6. Yetki belgelerinde kayıtlı ve ilave edilecek olan tüm taşıtlara ait teknik muayene tarihi geçerli, emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsatların 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir.
 7. Firma ortak ve yöneticilerine ait TC kimlik numarası beyanları ve yeni tarihli adli sicil belgesi asılları ( A.Ş ve kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilere ait)

 

Yıldızlı K1 yetki belgesi yenilemek için başvuran gerçek kişilerden istenen evraklar ise şunlardır:

 1. Belge sahibi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi
 2. Mevcut belgede kayıtlı taşıtlar ile ilave edilecek taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ve teknik muayene tarihi geçerli ruhsatların, 4 yüzü bir sayfada fotokopileri
 3. Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı
 4. TC kimlik numarası beyanı
 5. Yeni tarihli ticaret odası veya esnaf odası faaliyet belgesi aslı
 6. Noter onaylı imza beyannamesi

Yıldızlı K1 yetki belgesine taşıt ilave etmek için gerekli olan evraklar şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Taşıt ruhsat fotokopisi

Gerçek kişilerden istenen evraklar şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Adresin değiştiği tarihi gösterir yerleşim yeri belgesi aslı
 3. Vergi dairesi değişti ise, kayıtlı tüm araçlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu muayenesi geçerli ruhsat fotokopileri ve taşıt kartı asılları

Ticaret Odasına Kayıtlı İse;

a- Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği

b- Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

Tüzel Kişilerden İstenen Evraklar Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Adresi değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği
 3. Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

Unvan değişikliği için tüzel kişilerden istenen evraklar şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği
 3. Yeni unvanlı ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi
 4. Yeni unvana göre düzenlenmiş en son temsil, ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı
 5. Yeni unvana göre düzenlenmiş vergi levhası fotokopisi
 6. Mevcut taşıtlara ait yeni unvana göre düzenlenmiş emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsat fotokopileri

Unvan Değişikliği İçin Gerçek Kişilerden İstenen Evraklar İse Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Ad ve soyad değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya noter onaylı örneği ile TC kimlik fotokopisi
 3. Mevut taşıtlara ait yeni unvana göre düzenlenmiş emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsat fotokopileri

Ticaret Odasına kayıtlı ise;

a- Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği

b- Ticaret Odası faaliyet belgesi fotokopisi

Tüm yetki belgesi kayıplarında istenen evraklar aynıdır.

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Herhangi bir gazetede zayi ilanı

Yetki Belgesi İptalinde İstenen Evraklar Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi aslı
 3. Taşıt belgesi aslı
 4. Taşıt kartı aslı
 5. Temsil ve ilzam yetkilisi imza sirküsü aslı

Yıldızlı K1 yetki belgesi ile K1 yetki belgesi arasındaki fark, kamyonet cinsi araç eklenmesi ve nakliyenin sadece merkezin bulunduğu il sınırları içerisinde çalışabilir olmasıdır. Yıldızlı K1 yetki belgesine sahip şahıs veya şirketin merkezin bulunduğu ilin dışında taşımacılık yaptığı tespit edilirse cezai işlem uygulanır. Yıldızlı K1 yetki belgesine kamyonet haricinde bir araç eklenmek istendiğinde K1 belgesi için istenilen tonajın ve diğer şartların sağlanması ve Yıldızlı K1 yetki belgesi ile K1 yetki belgesi arasındaki ücret farkının ödenmesi ile dönüşüm işlemi yapılabilmektedir.

Yıldızlı K1 yetki belgesi alacak olan gerçek veya tüzel kişilerin en az bir adet kamyonete sahip olmaları gerekmektedir.

Yıldızlı K1 yetki belgesi alacak olan gerçek veya tüzel kişiler kiralık araç çalıştıramaz.

Yıldızlı K1 yetki belgesi alacak olan gerçek veya tüzel kişilerde sermaye şartı aranmaz.